Russian English French German Ukrainian

26.06.18 на базі Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 Філії «Цент охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Украінська залізниця», відбулася лікарська конференція на тему: «Профілактика кардіоемболічних інсультів у пацієнтів з фібриляцією передсердь в практиці лікаря кардіолога і невролога».

Розглядались питання тактики  ведення пацієнтів з фібриляцією передсердь із застосуванням нових оральних антикоагулянтів (НОАК),  як  важливої фармацевтичної ланки в профілактиці інсульту та системних емболій у хворих з неклапанною фібриляцією передсердь (ФП). 

До недавна, для запобігання та лікування тромбоемболій у хворих з ФП застосовувалися антагоністи вітаміну К, зокрема варфарин. Разом з тим вузьке терапевтичне вікно таких препаратів, потреба довічного моніторингу коагуляції та негативна взаємодія з багатьма харчовими продуктами і фармпрепаратами обмежують їх використання. До того ж тривале вживання варфарину та його антагонізм щодо вітаміну К, який є регулятором елімінації кальцію з організму, може сприяти кальцинозу коронарних артерій та клапанного апарату серця. У зв'зку з цим, за сучасних умов активно застосовують нові оральні антикоагулянти - дабігатран, ривароксабан, апіксабан. Їх ефективність та безпечність була доведена в рандомізованих клінічних дослідженнях: RE-LY, ROCKET-AF, ARISTOTLE.

НОАК  при застосуванні інтервенційних технологій, з чим на прикладі клінічних випадків були ознайомлені лікарі на конференції.

На конференції було надано три доповіді.

У першій  доповіді  - "Кардіоемболічний інсульт і фібриляція передсердь: особливості антикоагулянтної терапії з позиції невролога"  Міщенко Т.С., д.м.н, професор, завідувач кафедрою клінічної неврології, психіатрії та наркології Національного університету ім. В.Н.Каразіна,  головний науковий співробітник ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» наголосила на важливості вторинної профілактики інсультів у пацієнтів з ФП, спільної єдиної тактики ведення таких пацієнтів з кардіологом, ознайомила з останніми дослідженнями в цій області та надала рекомендації.

-  Друга доповідь належала  Іркіну О. І, д.м.н, Інституту  кардіології ім. Н.Д. Стражеска НАМН України .

 У своїй доповіді "Профілактика інсультів у пацієнтів з ФП з позиції кардіолога, акцент  на Апіксабан" Олег Ігоревич представив особливості застосування та місце Апіксабана в лікуванні пацієнтів з ФП, а також окремих клінічних прикладах лікування таких пацієнтів. Обговорив з лікарями показання і доказову базу при кардіоверсії, відміну і важливість "Рандомізованих клінічних досліджень" і "Даних реальної клінічної практики", тактику лікаря при скасуванні і відновленні НОАК перед плановими хірургічним втручанням, важливість  правильно підібраної дози Апіксабан для різних категорій пацієнтів . ;

У третій доповіді - "Ведення хворих з фібриляцією передсердь з застосуванням інтервенційних технологій на прикладі клінічних випадків"  Волков Дмитро Євгенович, завідувач  відділеням УЗ інструментальної діагностики та інтервенційних втручань Інституту ім. В.Т. Зайцева НАМН України показав можливості відновлення ритму за допомогою інтервенційних технологій ( РЧА, постановка кардіостимуляторів, т.щ. ) на клінічних прикладах пацієнтів, які пройшли успішне лікування в їх відділенні. Звернув увагу на важливості і професіоналізмі лікаря у виборі тактики лікування та ведення кожного окремого пацієнта з ФП.

На конференції були присутні як  лікарі кардіологі, невропатологі лікарні так і лікарі міста.Обговорювалися практичні питання на  тему лікування ціх паціентів. В нейросудинному відділенні лікарні ефективно застосовуються розроблені за підтримкою  професора, завідувача кафедрою клінічної неврології, психіатрії та наркології Національного університету ім. В.Н.Каразіна,  головного наукового співробітника ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» Міщенко Т.С. моделі прогнозування результату лікування пацієнтів з неклапанною фібриляцією пересердь, рівень їх відновлювання згідно індекса соціально-побутової адаптації Бартеля та інвалідізації.

 

Конференція була проведена за підтримки компанії "Пфайзер Експорт Бі.Ві"