15.10.2019р. на базі ХКЛЗТ №1 філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» був проведений науково – практичний захід - «Антикоагуляційна Академія».

Питання проведення антикоагуляційної терапії  це мультідисциплінарне питання яке важливо як для кардіологів так і для неврологів.

Питання антикогуаляційної терапії у пацієнтів  із фібриляцією передсердь  (ФП) постає пред лікарем кожен день. Головною небезпекою ФП є розвиток ішемічного інсульту внаслідок емболізації мозкових артерій тромбами. Ризик кардіоемболічного інсульту чи системної емболії іншої локалізації не залежить від тяжкості симптомів ФП або її  форми. Характер тромбоутворення при ФП (внутрішньопорожнинні фібринові тромби) диктує необхідність призначення перорального антикоагулянту для пожиттєвого запобігання інсульту всім пацієнтам із ФП. В європейських рекомендаціях із лікування пацієнтів із ФП і в національній адаптованій клінічній настанові (Асоціація кардіологів України, Асоціація аритмологів України, 2016) вказується, що антитромбоцитарна терапія ацетилсаліциловою кислотою чи клопідогрелем значно поступається пероральним антикоагулянтам за ефективністю.

До створення та впровадження так званих інноваційних пероральних антикоагулянтів (НОАК: ривароксабан, дабігатран, апіксабан тощо) єдиними засобами запобігання інсультів у пацієнтів із ФП були антагоністи вітаміну К (АВК: варфарин, аценокумарол, фенпрокумон тощо).

Проте АВК характеризуються низкою недоліків: вузький терапевтичний діапазон доз, необхідність постійного контролю міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) (лише цей показник є адекватним індикатором антикоагуляційного ефекту АВК), висока індивідуальна варіативність ефекту, множинні фармакокінетичні взаємодії й несумісності з іншими ліками та продуктами харчування. Тобто АВК –  ефективні, але незручні в застосуванні препарати. Останні європейські й американські рекомендації щодо лікування ФП заохочують широке впровадження НОАК як більш зручної терапії, що не потребує моніторування МНВ і забезпечує передбачувану антикоагуляцію при застосуванні в стандартних дозах (Рекомендації Європейського товариства кардіологів, 2016; Рекомендації Американської асоціації серця, Американської асоціації інсульту, Американської колегії кардіології та Товариства серцевого ритму, 2014).

 Серед докладів « Пероральні антикоагулянти. Погляд фармаколога»- Зайченко Ганна Володимирівна, д.мн., професор, завідувачка кафедри Фармакології НМУ ім. О.О. Богомольця.

В доповіді були розкриті наступні питання:

-еволюція антикоагулянтної терапії від варфорина до НОАК

-фармакокінетика антикоагулянтів

-відмінні характеристики, механізм дії, фармакологічні особливості різних антикоагулянтів

-вибір орального антикоагулянта з точки зору клінічного фармаколога

-вимоги до сучасних антикоагулянтів

-в якіх ситуаціях потрібен реверсант

-безпечність і реверсівність антикоагулянтної терапії

-механізм дії та характеристики Праксбайнду

-результати клінічних досліджень ідаруцізумабу

-клінічні випадки застосування ідаруцізумабу

-карта наявності Праксбайнду в Україні